A–HA! Szexuális és Mentálhigiénés Felvilágosító program

Az A–HA! program a 13-18 éves korosztály szexuális felvilágosítását végzi különböző kommunikációs csatornákon keresztül 2003 óta. Kérjük, ismerje meg e tevékenységünket ― mely a fiatalok és a szakma körében egyaránt sikeres!

Az országos szexuális felvilágosító program alapgondolata

Magyarországon a terhességmegszakítások száma
2001-ben 57.709, 2002-ben 55.753 volt.
2001-ben az abortuszok  10%-a 18 év alatti fiatalokon történt.
2002-ben ez a szám 7.5%-ra csökkent a korcsoportban.

Az első szexuális aktus idején az átlagos életkor 17 év.

A fiatalok 90%-a első testi kapcsolatuk során egyáltalán nem védekezik.

A szexuális úton terjedő fertőző betegségek, az AIDS, a hepatitisz, a Chlamydia és még sok egyéb betegség egyéni és társadalmi jelentősége is nagy, mivel az egyénnek okozott problémák mellett a fiatal populáció egészségét és reprodukciós képességét nagymértékben befolyásolja.

A szexuális élet alapismereteinek a tizenéves korosztályhoz történő hatékony eljuttatása, az egészséges életkezdet megvalósítása, a tizenéves korosztály pszichoszexuális fejlődésének szakmai alapokon történő elősegítése, a nem kívánt terhességek számának visszaszorítása, az urogenitális traktus fertőző betegségek számának csökkentése országos szinten megoldatlan feladat.

A Szülészeti-Nőgyógyászati Prevenciós Tudományos Társaság szakmai csapata komplex témakommunikációt dolgozott ki, amely magában foglalja az oktatás, a felvilágosítás, a játék, a szórakozás és az orvosszakmai tájékoztatás elemeit.

A program üzenetei különböző kommunikációs csatornákon keresztül jutnak el a fiatalokhoz. Felhasználjuk az országos lefedettségű középiskolai oktatást, az internet adta lehetőségeket: a távoktatást és webdoktor szolgáltatást, a fiatalok körében népszerű ifjúsági magazin felvilágosító cikksorozatát, a könnyűzenei műfaj CD kiadványait, a mobil telekommunikáció segítségével játszható játékot, információs brosúrákat, valamint országos roadshow elemeit.

A programot már az alapkő letételekor is középtávra, 3-5 évre terveztük, az első, bevezető tanév meggyőző tapasztalatai, a kedvező fogadtatás pedig megerősítette Társaságunkat abban, hogy a programot hosszú távon életképessé kell tenni.

A program megvalósítói

A megvalósítók kettő egymástól tevékenységükben elkülönülő munkacsoportban dolgoznak:

1. szervezés, megvalósítás, szakmai felügyelet, médiakapcsolatok

  • az SzNPTT képviselői

2. oktatás

  • szülész-nőgyógyász szakorvosok
  • védőnők

Ha Ön úgy érzi, hogy hasznos tagja tudna lenni oktató-gárdánknak, kérjük, jelentkezzen a www.A-HA.hu internet-címen.

A program céljai

Eredményként értékelnénk, ha a szexuális élettel, a nem kívánt terhességgel, a fogamzásgátlással, a szexuálhigiénével kapcsolatos ismeretek, valamint a szexuális élet veszélyei, az urogenitális és szexuális úton terjedő fertőző betegségek szimptómái és ezek megelőzésének lehetőségei közismertté válnának a korosztályban.

Az oktatóprogram legfontosabb eredményeként azonban az abortuszok számának csökkenését szeretnénk elérni a megcélzottak körében, bár tudjuk, hogy ezt csak egy több éven át folyamatosan működő program tudja megvalósítani.

Célunk, hogy az oktatáshoz kapcsolódó internetes oldal olyan látogatott és közismert portállá váljon, amely lehetőséget biztosít az anonim tanácsadásra, a programban felvetődő kérdések megvitatására, és egy komplex távoktatási rendszer kialakítására.

Orvos válaszol oktató és tanácsadó internetes szolgáltatásunkkal is szeretnénk a problémáikat környezetükkel nehezen megosztó fiataloknak is segítséget nyújtani.

Tematika és célcsoport

Az első tanév tematikája mind az iskolai oktatóanyagban, mind az interneten a szexuális élettel, a nem kívánt terhességgel, fogamzásgátlással kapcsolatos ismereteket helyezte előtérbe. Később a meglévő témákat kibővítettük a szexuálhigiénés ismeretekkel, a szexuális élet veszélyeinek ismertetésével, az urogenitális és szexuális úton terjedő fertőző betegségek és a megelőzésük lehetőségeinek megismertetésével, és az egészséges életkezdetet segítő ismeretekkel. Így mostanra egy széles ismeretanyagot felölelő tematikát alakítottunk ki.

A tematika folyamatos frissítésében részt vesznek az Országos Egészségfejlesztési Központ munkatársai is. A témabővítés az oktatóanyag átdolgozását, új fejezetek kidolgozását és internetes adaptációját jelenti.

Az érintettek köre kiterjed a teljes 13-18 éves korcsoportra (tehát az általános iskolák végzőseire és a középiskolásokra), és a program időhorizontjából adódóan többszázezer diákot szeretnénk bevonni.

A megvalósítás területei

A program négy irányból igyekszik a tudást eljuttatni a fiatalokhoz.

1. irány: Előadás a suliban

A korcsoport (13-18 éves lányok és fiúk) iskolai tanítására megfelelő oktatócsomagot állítottunk össze. Az iskolai előadásokat folyamatosan szervezzük. Szülész-nőgyógyászokból és védőnőkből álló oktatógárdánk létszámát folyamatosan bővítjük, és gondoskodunk képzésükről. A kapcsolatot internetes felületen is tartjuk mind az iskolákkal, mind az oktatókkal.

Az első két tanév során közel 300 szülész-nőgyógyász szakorvos közreműködésével tartottunk meg felvilágosító órákat. Ez idő alatt a foglalkozások száma, így oktatói kapacitásunk növelése iránt egyértelművé vált az igény. 2005-ben több mint 350 védőnő is csatlakozott az A–HA! oktatók csoportjába. Így a középiskolai oktatásokon túl a védőnők közreműködésével lehetőség nyílt az általános iskolák felsőbb osztályaira is kiterjeszteni az oktatást, melyet a 2005/2006-os tanévben kísérleti jelleggel kezdtük el.

2. irány: Jöhet a meNET

A program második iránya az internetes távoktatás és tanácsadás, melyet a program támogatására hoztunk létre, és a www.A-HA.hu internetes címen érhető el.

Az oldal fő részei a tizenévesek részére készültek. Mindegyik a témával kapcsolatos ismeretanyag elmélyítését és hatékony kommunikálását szolgálja. Az oldal nagy népszerűségnek örvend, a diákok szívesen böngészik az oldalt, regisztrálják magukat és számtalan orvosi kérdés, és témafelvetés jelzi a téma iránti fogékonyságukat.

3. irány: Játék

Az –A HA! játék talán a legizgalmasabb része programunknak, hiszen a diákok egy teljes tanéven keresztül gyűjthetnek pontokat különböző feladatok megoldásával.

A kérdésekkel internetes felületen, mobil kommunikációs eszközök segítségével és a korosztály által olvasott újságokban találkozhatnak a fiatalok. Tematikájukban szorosan kapcsolódnak a szerelem, szex, emberi kapcsolatok körhöz és még sok egyéb témához. A játékra jelentkezni is a weboldalon lehet.

4. irány: Kiadványok

Eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy egy oktatóprogram akkor lehet igazán sikeres, ha az ismeretátadást támogató, mindig elővehető és mindig kéznél lévő kiadványok kerülnek minden ― az oktatáson részt vevő ― diák kezébe. Az oktatás során ezért minden diáknak átadunk egy Diákcsomagot, amely több, egymást kiegészítő, de külön-külön is hatékony elemből áll.

A tematikát folyamatosan bővítjük, illetve az iskolákból beérkező vélemények, javaslatok alapján a csomag elemeit folyamatosan fejlesztjük. Ezt a munkát minden újabb megjelenést megelőzően elvégezzük, hogy az aktuális kiadvány a legfrissebb adatokat tartalmazza, a különböző szempontoknak is egyre jobban megfelelve. Így épülnek be a szakma és a célközönség reakciói, elvárásai minden médiatermékünkbe.

A program eredményei

Az elmúlt négy tanévben munkatársaink és oktatóink áldozatos munkájának eredményeképpen az ország közel 1200 középiskolájának majdnem felébe jutottunk már el programunkkal. Orvosaink és védőnőink több mint 4.000 oktatóórát tartottak, és az előadásokon résztvevő diákok száma 300.000 fölé emelkedett.

Internetes oldalunk eddigi működése során már 35.000-nél több regisztrált látogatót vonzott.

Népszerűségét bizonyítja a fórumoldal számtalan érdekes témája, és a Kérdezz-felelek oldalon feltett 1.900-nál is több orvosszakmai kérdés.

 

2002/2003. tanév

2003/2004. tanév

2004/2005. tanév

2005/2006. tanév

Összesítés

Iskolák száma:

>400

>160

>300

>300

>1.160

Újonnan jelentkező iskolák száma:

40

140

80

 

Oktatási órák száma:

>1.000

>420

>1.200

>1.400

>4.020

Diákok száma:

>105.000

>54.000

>81.000

>62.000

>302.000

Kiosztott Diákcsomagok száma:

30.000

50.000

80.000

Weboldal látogatottsága:

>15.000

>5.000

>8.000

>7.000

>35.000

Kérdezz-felelek oldalon feltett kérdések száma:

>850

>190

>360

>500

>1.900